angvereniging                  
               ondel           
                       ierlingsbeek

Geen repetitie i.v.m. Carnaval.

 

Vondel zingt tijdens de Mis in Smakt

 

Aanvang mis om 11.00 uur.

 

Jaarvergadering.

 

Tweede Paasdag; geen repetitie.

 

Vondel zingt samen met het Groenings koor tijdens          

                                                                             Dodenherdenking

                                                         

Bloemenactie.

 

Tweede Pinksterdag; geen repetitie

 

Seizoenafsluiting.

 

Start nieuwe seizoen.

 

Kerstconcert in het Koningskerkje.

 

 

Koornieuws Agenda

24 februari 2020:

 

Zondag 15 maart 2020:

 

 

 

Maandag 30 maart 2020:

 

Maandag 13 april 2020:

 

Maandag 4 mei 2020:

 

 

Donderdag 28 mei 2020:

 

Maandag 1 juni 2020:

 

Maandag 6 juni 2020:

 

Maandag 24 augustus 2020:

 

Zondag 20 december 2020:

Hier vindt u de agenda en de informatie over  onze aktiviteiten in 2019.

Aanvullingen zijn nog mogelijk.

Media
Leden
lijst
Reper
toire
Spon
sors
Contact
Partij-studie
Archief
Koor
nieuws
Start
pagina
Geschie
denis